Menu
menu

Ova žena se zove Jasna 05 – Laži 

 

Provocirana romanom Jasna isprobava kreativno pisanje i odnose udaljenosti izmedu naratora i protagonista.