Menu
menu

Lecture Performance

Namjera projekta Žene Minorne Spekulacije, sekvenca 1 je u spekulativnoj formi povezati materijalne ostatke kao dokazni materijal, isprepletene biografije arheologa, njihovih objekata i subjekata istraživanja (ženske figurice, sazviježđa, astralni kalendari, vampire, posude, muziku) koji se pojavljuju unutar vremenskog razmaka od 5000 godina unaprijed i unazad. Projekt vibrira između historiografije, dokumentarizma, objektne analize, putopisa i spekulativne fikcije. Bavi se memorijom, poviješću, duhovima spekuliranja gdje stvarni i nestvarni objekti materijalne kulture proizvode zbunjenost i halucinacije o javnom sjećanju i tehnologijama memorije, a autorizirani diskurs se prelama kroz minorne povijesti, minorne narative, minorne fragmente… Izvedbeno predavanje predstavlja prvu javnu probu materijala i zamišljeno je kao priprema za budući film.