Menu
menu

video, kolor, miniDV i 16mm film prenesen na BETA, format za prikazivanje DVD 10:23, 2004.g.

U veljači 2005. HNK Zagreb pokušao je imitirati tradicionalni bečki Opera Bal. Pothvat je prvenstveno ekonomske prirode, a proizvod koji se nudi je umišljaj o pripadanju austro-ugarskoj tradiciji. Istovremeno je i sam bečki bal odraz nerealne percepcije vlastitog identiteta, tj. fantazije o carskoj prošlosti. U dogovoru sa direktoricom bečkog bala, te glavnim organizatorom plesnih sekvenci snimala sam video i audio zapis svih priprema, audicije i proba. Sav audio materijal je dokumentarni, dok je snimljeni materijal rekonstrukcija proba i mikro situacija na probama. Ono što vidimo je mimska predstava koja se ponekad slaže sa slikom, a ponekad ispada iz sinkronizacije.

MiniDV materijal simulira materijal snimljen na probama u Beču, dok filmski materijal signalizira doslovni mise-en-scene povijesti kao političke fantazije.

16 mm film je telekiniran u dvije faze. Prvo direktno s negativa na zastarjeloj tehnici Hrvatske televizije, tako da je manjkavost slike rezultat komparativne tehnološke zaostalosti, dok je druga faza telekinirana s pozitiv materijala i preko komparativno moderne tehnologije dobila patinu tehnikolora. Slike su odvojene sličicu po sličicu, potom su zamrznute i ponovno pokrenute u seriji pretapanja, čime je postignuta ukočena reanimacija nepokretnosti.

montaža: Nicole Hewitt fotografija: Bruno Bahunek igraju: Bruno Bahunek, Branka Benčić, Jelena Bračun, Nicole Hewitt, Ana Hušman, Miro Huzjak, Marija Ivšić, Ivana Jurić, Slaven Kopač, Ljubica Letinić, Igor Pavlica, Vjeran Pavlinić, Darijan Perić, Maja Rožman, Natalaija Škalić, Nana Sklevicki, Marija Sršen, Mirjana Groeneweg Topolovec