Menu
menu

   centrifugal.blog.hr http://centri.wordpress.com/ „Centrifugal: sekvenca II “je projekt koji objedinjuje umjetnike i teoretičare iz nekoliko Europskih gradova, koji su svi pozicionirani u bliskoj vezi s granicama Europe, posebno definiranim unutar pojma Europske unije: Helsinki, Zagreb, Belfast, Istanbul… „Centrifugal: sekvenca II “ se reflektira na aktualne promjene i konflikte koji su obilježili krajolike ovih gradova, učinili shvatljivim stalno prisutno preimenovanje mjesta ili gradskih tura izmišljenih od strane lokalnog stanovništva. Izložbu čine novo nastali radovi sudionika, otvoreni radio i čvorišta na karti grada, kao i popratne radionice, predavanja domaćih stručnjaka iz područja Evropskih integracija, graničnih regulativa i migracije prinudne i dobrovoljne, čitalačke grupe za istraživanje teoretskih tekstova vezanih uz problematiku nacije, suverenosti, globalizacije, kolaboracije, projekcije video radova umjetnika i zemalja sudionika, video projekcije programa Slobodne Veze, promocija knjige, diskusije i slušaonica turske surf muzike…