Menu
menu

 

Ona koja motri.

Motri sve.

Motri nejednakosti, motri jednakosti, motri trpeljivosti, motri netrpeljivosti, motri male situacije kozmopolitizma kako taj termin shvaća Isabelle Stengers, sugrađanstvo ljudskog i više od ljudskog.

Susreće narrative ekologija, osoba i tehnologije.

Pokušava empatijskim moćima postati narativ ekologija osoba i tehnologija.

I sve što motri pokušava artikulirati u tekstu i slici, U tiskovinama i na internet, u kaficu I na oglasnoj ploči.

Ona motri

Ona prepoznaje

Ona klasificira

Ona predviđa

Ona prosuduje

Ona predstavlja

Ona motri

Tko su oni koje motri, zar su oni siromašni svijetom?

 

 

 

 

Zvukospjevi‘s new project Krajobrazi-Landscapes is a research project concerned with the presence, representation and experience of that which is around us.
The main geographic location of this research is the region of the european north between La Manche and the North Sea.
The working methods are walking and observing, walking on the sea floor, attending to the tides, the moons, the architecture and the local gossip.

 

 

 

 

 

 

 

 

Novi projekt Krajobrazi Ciljana lokacija je Sjeverno more, područje između La Manche i Norveškog mora. Neke od početnih metoda kretanja i promatranja su hodanje, hodanje po morskom dnu za vrijeme oseke, hodanje uz vodstvo po blatnom morskom tlu uz vodiće za vrijeme oseke, motrenje neba, zvijezda, morskih mjena, arhitekture, organizama, meteoroloških prognoza. Na metode kretanja i motrenja nastavljaju se metode bilježenja: fotografiranje analognim foto aparatom na dia filmu, fotografiranje digitalnim foto aparatom, snimanje digitalnom osmicom, snimanje i fotografiranje mobitelima, snimanje zvuka na tascamu, snimanje zvuka na mobitelu, istraživanje udaljenosti i kakvoće raznih mikrofona, istraživanje zvučnih karakteristika onog što se ne čuje. Eksperimentiranje u formi spoken word provoditi će se kroz sabiranje tekstualnog materijala, eksperimentiranje s narativnom strukturom, glasom i djelovanjem (agency), istraživanje potencijalnog leksika neljudskih subjekata, bilježenje slučajnih ljudskih iskaza, zapisivanje svakodnevnice, pokušaje da se poetika napinje,istraživanje pozicija promatrača/ice i onog što je motreno, istraživanje i eksperimentiranje sa subjektivnom kamerom-mikrofonom, eksperimentiranje s multisubjektnim pozicijama, nejasnim pozicijama, nedefiniranim, nesubjektima. Unutar tih nejasnih multisubjektnih pozicija se nalazimo i nas troje, koji dolazimo zajedno na lokaciju koja je u trenutku našeg boravljenja u njoj omeđena dometom naših nogu koje kreću u tri različita smjera u prostoru, i u tri različita smjera u mediju-motrenju-percipiranju-bilježenju. Trajanje i domet pojedinačnog trostranog lutanja najčešće je definirano našim tijelima, odnosno potrebom za hranom, i umorom nogu i ruku, te se vraćamo na početnu poziciju svak-a sa svojim materijalom doživljenim i zabilježenim kroz vlastite vizure, aparate, tehnologije i tijela. Ne pokušavamo materijale ujednačiti niti uobličavati već u daljnjem obrađivanju pokušat ćemo sve nepodudarnosti, ili sva izdvajanja dovoditi u vezu jedne s drugima, dozvoljavajući prostore razilaženja, mimoilaženja i susretanja. Ovim principom rada pokušat ćemo aktivirati ideje o kontinuiranosti i diskontinuiranosti, multiplicitetu.