Menu
menu


Sightings-Siteings projekt koji se nastavlja na istraživanje lokacija Sjevernog mora, područje između La Manche i Norveškog mora. Početna metoda kretanja i promatranja su hodanje, hodanje po morskom dnu za vrijeme oseke, hodanje po blatnom morskom tlu za vrijeme oseke, motrenje neba, zvijezda, morskih mjena, arhitekture, organizama, meteoroloških prognoza. Kretanje bilježimo fotografijom, zvukom, tekstom, tjelima. Sabiremo tekstualni materijal, eksperimentiramo s narativnom strukturom, glasom i djelovanjem (agency), istražujemo potencijalni leksik neljudskih subjekata, bilježimo slučajne ljudske iskaze, zapisujemo svakodnevnicu i eksperimentiramo s multisubjektnim pozicijama, nejasnim pozicijama, nedefiniranim, nesubjektima. Unutar tih nejasnih multisubjektnih pozicija se nalazimo i nas troje, koji dolazimo zajedno na lokaciju koja je u trenutku našeg boravljenja u njoj omeđena dometom naših nogu koje kreću u tri različita smjera u prostoru, i u tri različita smjera u mediju-motrenju-percipiranju-bilježenju. Trajanje i domet pojedinačnog trostranog lutanja najčešće je definirano našim tijelima, odnosno potrebom za hranom, i umorom nogu i ruku, te se vraćamo na početnu poziciju svak-a sa svojim materijalom doživljenim i zabilježenim kroz vlastite vizure, aparate, tehnologije i tijela. Ne pokušavamo materijale ujednačiti niti uobličavati već u daljnjem obrađivanju pokušavamo sve nepodudarnosti, ili sva izdvajanja dovoditi u vezu jedne s drugima, dozvoljavajući prostore razilaženja, mimoilaženja i susretanja. Ovim principom rada pokušavamo aktivirati ideje o kontinuiranosti i diskontinuiranosti, multiplicitetu.

 

Zvukospjevi su u krnjoj formi proveli dva tjedna na rezidenciji na Bornholmu gdje su iz daljine i blizine proučavale “krajolike”, izolirale i fragmentirale, poluživo probno izvele. Live izvedba u ZPC, objedinit će bornholmski derive i novi rad na starom materijalu nastalom na Sjevernom moru.

izvedbe

Birca, Bornholm 13.09.2020.

ZPC, Zagreb 08.10.2020.

support from zaklada Kultura Nova, Domino