Menu
menu

 

 

Nicole Hewitt se bavi filmom, videom, performanceom i tekstom. U novijim radovima istražuje mogućnosti dokumentarnog jezika unutar fiktivne strukture, propitujući specifičnosti filmskog, odnosno jezičnog, iskaza, i odnos izmedu prikaza i retorike, te fiktivnog i stvarnog’ vremena. Noviji radovi, kao serija performansa Ova Žena se zove Jasna, sve se više koncentriraju na izvedbu jezika kroz fikciju, recitaciju, pjevanje i testimonijal. Uz likovnu praksu, bavi se istraživanjem teorije i prakse suvremene umjetnosti, te je 2013. završila doktorski studij na Slade School of Fine Art u Londonu, s tezom koja razmatra odnos filma, naracije, plesa, povijesti i retorike. Prethodno obrazovanje uključuje diplomski studij Fine Art Media na Slade School of Fine Art, preddiplomski studij vizualne i izvedbene umjetnosti na Brighton Polytechnic Art College, te specijalizaciju u Jiri Trnka studiju animiranog filma u Pragu.  Doktorirala je na Slade School of Art 2013.

filmovi

projekti