Menu
menu

Ova žena se zove Jasna

Višegodišnji projekt Ova žena se zove Jasna, istražuje mogućnosti narativa, pripovjedanja, fokalizacije likova u tekstu, te ritmu i formi samog teksta kroz fragmentirani narativ vezan uz haški sud, a manifestira se kao performance, tekst, film. Do sada je izvedeno deset epizoda projekta, te su realizirane 3 video episode, i dvije knjige. Zadnja epizoda nastala je kad se Haški sud zatvorio i Jasna traži novi posao.

1991. Jasna je imala 23 godine. Studirala je komparativnu književnost i filozofiju na Filozofskom fakultetu Sveučilista u Zagrebu. 2017. Jasna ima 48 godina i radi kao administratorica na Međunarodnom kaznenom sudu za bivšu Jugoslaviju u Hagu.

Kao mutaciju filmskog projekta predlažem skicu za povijesni roman u filmskom obliku a epizodalnom performativnom izdanju koji kao polazište uzima međuprostor osobne i službene povijesti, proces postojanja i nepostojanja u medijima, u arhivu i u društvu, prevođenje i prenošenje društvenih percepcija, upisivanje i neupisivanje u kolektivnu memoriju sadržaja i poruka slika, filmova i teorija. Uzimajući kao gradbene elemente materijale iz sjećanja ekspertnog svjedoka, vlastita sjećanja, Jasnina sjećanja, diskurse koji su me oblikovali kao autoricu, teorije koje su me oblikovale kao subjekt, prikaze koji su ju petrificirali kao objekt, ratne migracije koje su nas obilježile kao izmještene i nikad u skladu s vlastitom prošlošću forma povijesnog romana u filmskom obliku dozvoljava pristup koji kreće iz dokumentarnog, ali implicira narativni postupak i fikcionalizaciju prekinutih povijesti.

This woman is called Jasna online archive

 

episode 01 – Slike

episode 02 – Mrtve prirode

episode 03 – Ruševine

episode 04 – Utvare

episode 05 – Laži 

episode 06 – Metafore

episode 07 – Sjene

episode 08 – Gradovi

episode 09 – Glasovi

episode 10- Opisi

 

 

teskstovi

Triptih osvrt