Menu
menu

Jasna 04/UTVARE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jasna, inspirirana posjetom Muzeju Vučedolske kulture, promišlja o prolaznosti, memoriji, prošlosti i budučnosti materijalnog i nematerijalnog svijeta. Memorija, gubitak memorije svjedoka, mnemotičke vještine.