Menu
menu

Jasna 04/Utvare

galerija 90/60/90, Pogon Jedinstvo, 30/12/2014.

Jasna, inspirirana posjetom Muzeju Vučedolske kulture, promišlja o prolaznosti, memoriji, prošlosti i budućnosti materijalnog i nematerijalnog svijeta. Memorija, gubitak memorije svjedoka, mnemotičke vještine.