Menu
menu

Udahne naglo i premjesti težinu nesigurna u silu težu, pruži ruku i žurno pretraži zrak tragajući smjer radnje nesigurna u mjesto radnje. Namjeri se na naslon stolice i promaši, noge prebace središte unatrag dok druga ruka baca u zrak i isteže suprotnu stranu. Opa, težina isklizne, naslon stolica isklizne, crna rupa sklizne i sad je na zidu.